Achimot – Bibel-Lexikon
Achimoth, Ahimot, Ahimoth

Sohn Elkanas, aus dem Haus Kehats (1. Chr 6,10).


Kategorien

Mann AT | Israel